1. «Αναπλάθοντας τους κώδικες του χορού και του θεάτρου σε νέα επιτελεστική γραφή και ζωντανή τέχνη στο δημόσιο χώρο, the case of Femicide a Community Dancetheatre Performance»
    Μάρω Γαλάνη ΕΕΠ ΤΕπΕΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Χορογράφος, Performer, Ερευνήτρια του Performance Writing
    https://drive.google.com/file/d/1Qcp_ai0XOqA9rC4SoiZOBUndhLx-MkRE/view?usp=sharing