ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ2022-02-20T18:53:52+00:00

«P E R F O R M A N C E
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

1 και 2 Απριλίου 2022

Πανεπιστήμιο Πατρών – ΤΕπΕΚΕ και ΚΕΔΙΒΙΜ

Το διαδικτυακό Συνέδριο «Performance Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές αφορά στην performance ως κατ’ εξοχήν πεδίο καινοτομίας στις τέχνες, τη φιλοσοφία, τις επιστήμες, κοινωνική ανθρωπολογία, ψυχανάλυση και αφορά επίσης στην πρωτοποριακή φιλοσοφική, εννοιολογική και σχεδιαστική πρακτική διαπραγμάτευσή της στην τέχνη, την εκπαίδευση [τυπική, μη τυπική και άτυπη] και τη σύνδεσή της με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές κοινοτικής δράσης και ακτιβισμού [για έμφυλες διακρίσεις, κουήρ φεμινισμό, εθνοτικές διακρίσεις, ρατσισμό, περιβάλλον].

Απευθύνεται σε καλλιτέχνες, και θεωρητικούς, επιστήμονες, ερευνητές, στοχαστές, συγγραφείς και εκπαιδευτικούς που πραγματεύονται επιστημονικά, καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά την performance.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τίθενται προς συζήτηση οι Θεωρητικές Προσεγγίσεις και οι Πρακτικές Εφαρμογές και διαμορφώνονται οι ακόλουθες θεματικές:

Α. «PERFORMANCE ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

Performance & Ψηφιακή εποχή
Performance Τελετουργία, Φιλοσοφία και Ψυχανάλυση
Performance Writing και η Ποίηση ως Performance
Η Πολιτική, προκλητική και ανατρεπτική διάσταση της Performance  Installation

Β. «PERFORMANCE ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Performance Έμφυλες διακρίσεις, Κουήρ Φεμινισμός & Ακτιβισμός
Performance Δημόσιος Χώρος, Τοποειδική Επιτέλεση (Site Specific)
Performance Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ακτιβισμός
Performance Εθνοτικές διακρίσεις, Ρατσισμός, Προσφυγικό, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Performance & Χορός, Χοροθεατρική Επιτέλεση στην Εκπαίδευση
Performance & Θέατρο, Επινοητικό Θέατρο στην Εκπαίδευση

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος με προφορική ανακοίνωση θα πρέπει να στείλουν την περίληψη τους 300 – 400 λέξεις έως 20 Φεβρουαρίου 2022.

Στο πλαίσιο εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί rapid fire παρουσίαση video performance. Όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να στείλουν την  παρουσίαση video performance έως 20 Φεβρουαρίου 2022.

Email επικοινωνίας: confperfo@upatras.gr

Go to Top