……………………………………

Το Πρόγραμμα της Συνάντησης (μέγεθος Α3) βρίσκεται εδώ