Στο πλαίσιο εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί rapid fire παρουσίαση video performance.
Συνολικός χρόνος παρουσίασης είναι αυστηρά πέντε λεπτά. Αυτός ο χρόνος κατανέμεται στην παρουσίαση video και στην προφορική παρουσίαση κατ’ επιλογή.

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν video performance παρακαλούνται να αποστείλουν προς αξιολόγηση το video performance σε μορφή mp4 και συμπληρωμένο το έντυπο υποβολής με wetransfer στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: confperfo@upatras.gr

Κατεβάστε το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ