«Χωρίς Τίτλο»

Ιωάννης  Κοψίνης, Εκπαιδευτικός Εικαστικών, Μουσικός, Ποιητής

“Μια ερωτική σχέση αποτελεί ένα κλειστό πεδίο. Δημιουργεί σύνορα.”

Το εργαστήριο θα εστιάσει στην εννοιολογική προσέγγιση του θέματος και με βάση τα συμπεράσματα του διαλόγου θα πραγματοποιηθεί η σύνθεση  της performance.

To σώμα και το ένδυμα των performer θα είναι τα μοναδικά στοιχεία που θα συνθέσουν το παραστατικό υλικό. Με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν;

Η δράση θα παρουσιαστεί σε ένα δημόσιο χώρο. Θεωρούμε ότι είναι σημαντική η πιθανότητα  συμμετοχής του παρατηρητή; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί επιτευχτεί;