ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ2022-02-06T10:51:56+00:00

Απευθύνεται σε καλλιτέχνες και θεωρητικούς, επιστήμονες, ερευνητές, στοχαστές, συγγραφείς και εκπαιδευτικούς που πραγματεύονται επιστημονικά, καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά την performance.

Go to Top