«Επιτέλεση, Χώρος και Καθημερινότητα /Performance, Space and Everyday Life»

Χάρη Μαρίνη PhD in Performance – Queen Mary, University of London, MA in Advanced Theatre Practice – Central School of Speech and Drama

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων στις τεχνικές της site-specific performance, της επιτέλεσης σε χώρους της πόλης της Πάτρας και τη δημιουργία θεατρικών δράσεων σε μη θεατρικούς χώρους της πόλης. Θα ερευνήσουμε ερωτήματα όπως:

Ποιά είναι η σχέση της επιτέλεσης (performance), του δημόσιου χώρου και της καθημερινότητας;

Πως η επιτέλεση (performance) συντελεί στο να «διαβάσουμε» αλλιώς την πόλη; να «διαβάσουμε» διαφορετικά την ιστορία, την αρχιτεκτονική, την αισθητική και την καθημερινότητα της πόλης;

Πώς τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, η καθημερινότητα και ο ρυθμός της πόλης γίνονται επιτελεστικά (performative);

Πώς ο αστικός χώρος αποτελεί έμπνευση για τη δημιουργία θεατρικών δράσεων, παρεμβάσεων (interventions) και επιτελέσεων;

Η πολυεπίπεδη ιστορία κάθε αστικού χώρου αφήνει τα αποτυπώματά της στο χώρο, στην αρχιτεκτονική, στις γειτονιές, στις πολυκατοικίες, στους δρόμους, στα εγκαταλελειμμένα κτίρια, στις πλατείες, στα εμπορικά κτίρια, στις στάσεις λεωφορείων, στους φράχτες, στα δέντρα, στα παγκάκια. Το πλούσιο υλικό το οποίο η πόλη της Πάτρας θα αποτελέσει τη βάση για καλλιτεχνική ανταλλαγή και δράση.