.

Εισηγήσεις 16.00 – 20.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων Βιβλιοθήκης  Πανεπιστημίου Πατρών (χάρτης)

Opening drink  21.30 – «Κολωνάκι» Κάστρο Πάτρα (Παπαδιαμαντοπούλου 22, 26225 Πάτρα – χάρτης)