«Τοπολογία της σωματικής κίνησης και biodynamics (Μέθοδος σωματικής ανέλιξης). Η χωρικότητα του σώματος στη Περφόρμανς.

Μήτρου Γιάννης,  Δρ. Φιλοσοφίας, Ψυχαναλυτής, Διδάσκων Τμήματος Εικαστικών και Εφαρ. Τεχνών ΑΠΘ.

Το σεμινάριο αφορά στην εισαγωγή των συμμετεχόντων στη μέθοδο του Γ. Μήτρου και των συνεργατών του που αναπτύχθηκε στο Διεθνές Εργαστήριο Έρευνας Παραστατικών Τεχνών. Πρόκειται για μία σωματική μέθοδο που αναλύει τις βασικές σωματικές αρχές που προκύπτουν από τη ανατολική και δυτική παράδοση των σωματικών τεχνών, ενισχύοντας την σωματική δυναμική.

Η κύρια κατευθυντική αφορά στο “αόρατο” μέρος του “σωματικού καθρέφτη“, δηλαδή την πλάτη και την έκταση της στη χωρικότητα και την κίνηση του σώματος. Οι  βιοπιέσεις και οι βιοπεριστροφές αποτελούν τις βασικές αρχές εισαγωγής στη μέθοδο. Mε συστηματικό τρόπο θα εισαχθούμε επίσης και στην έννοια της σωματικής δράσης και της οργανικότητας που προϋποθέτει.

Στόχος είναι η χειραφέτηση του υποκειμένου του σώματος. Η εργασία του Εργαστηρίου χρησιμοποιεί ψυχαναλυτικές έννοιες προσέγγισης της σχέσης του ασυνειδήτου με το σώμα. θα γίνει μικρή αναφορά σε αυτές και πως λειτουργούν σε πρακτικό επίπεδο.  Τοπογραφική δράση (εμπλοκής χωρικοτήτων). Οι χωρικότητες των σωμάτων των δρώντων εμπλέκονται με τη χωρικότητα του επιλεγμένου χώρου. Η πορεία προς το χώρο επισυμβαίνει με τη μέθοδο του “ρέοντος βήματος“.

Η ομάδα στο πλαίσιο της δυναμικής της ακολουθεί τους εμψυχωτές αφού εισαχθεί στη τεχνική του βηματισμού. η άφιξη στο χώρο ήδη διαμορφώνει μία τοπολογία των σωματικών σχέσεων. Την  πολυπλοκότητα αυτή την καλούμε “σύμπλοκο“. Ο χώρος του “σύμπλοκου” ενσωματώνεται στον υπάρχοντα χώρο και το αντίστροφο. οι σχέσεις αυτές εμφανίζουν μία δυναμική δομής. οπότε χωρίς προκαθορισμένες τοποθετήσεις και με τη μη-γραμμικότητα να χαρακτηρίζει το γεγονός αναπτύσσεται το “σύμπτωμα” της τάξης.